Om Forget Foundation

Om Stiftelsen

Forget Foundation är en ny insamlingsstiftelse vars ändamål ska främja vetenskaplig forskning, utbildning, vård, social hjälpverksamhet och/eller andra typer av aktiviteter på ett sådant sätt att det direkt eller indirekt skapar värden för människors hälsa och bättre liv.

Initiativtagare till stiftelsen är Mats Paulsson och Medicon Village i Lund är dess främsta möjliggörare.

Vision

Forget Foundation bidrar till att göra det möjligt för människor att leva ett friskare och bättre liv.

Mission

Forget Foundation genomför insamlingsaktiveter i syfte att skapa resurser till forskning och innovationer.

Vi stödjer:

 • forskning och ny teknik som syftar till att förebygga, diagnostisera, behandla och bekämpa allvarliga sjukdomar.
 • innovationer och innovativa processer som underlättar för många människor att kunna leva ett bättre och friskare liv.
 • projekt som visar hur man genom egna aktiva val, själv kan påverka sin hälsa och livssituation.

Nyckelord

 • Vi arbetar tillsammans, prestigelöst och transparent.
 • Vi kortar tiden och vägen mot resultat.
 • Vi gör skillnad

Kärnvärden

Tempo
Tiden är avgörande och A och O vid bekämpning av allvarliga sjukdomar. Tiden från upptäckt till behandling, från insikt till action. Vi håller ett högt tempo och tappar inte fart. Vi går från ord till handling på ett enkelt och obyråkratiskt sätt.

Hopp
Tron på att vi kan göra skillnad i allt vi gör skapar förhoppningar om ett bättre och friskare liv. Hopp om att bli frisk. Hopp om livet helt enkelt. Problem är till för att lösas. Vi ser möjligheter i allt vi tar oss för.

Hjärta
Vårt hjärta är med i allt vi gör. Vi möter våra partners, donatorer och kollegor med ett leende och ser dom som våra vänner. Vi tänker och agerar mer för andra än oss själva. Vi vet vem vi är till för och varför. Vi litar på varandra och våra vänner.

Vårt arbetssätt

Vi verkar på ett nytt sätt – tillsammans. Vi stödjer främst forskare som arbetar i grupperingar med olika kompetenser för att snabbare nå resultat. Vi stödjer och samarbetar med andra organisationer/stiftelser och samarbetspartners samt enskilda personer.

Vi är inkluderande och välkomnar initiativ till samarbeten och stöd. Vi är helt transparenta i vår verksamhet.

Insamlingsstiftelsen bedriver insamling av medel kopplat till konkreta projekt

Alla medel som kommer in via insamlingsaktiviteter går vidare till de ändamål vi stödjer. Vår ambition är att ett hundra kronor in till stiftelsen blir också ett hundra kronor ut från stiftelsen till definierat insamlingsprojekt. Stiftelsens administrativa kostnader ska täckas av bidrag från samarbetspartners som vill vara med och göra gott. Till de olika insamlingsprojekten knyts även andra sponsorer täcker kostnader inom ramen för de projekt som genomförs

Forget Foundations ledord

 1. Påverka
 • Strävan att leva ett bättre och friskare liv är det som tveklöst över tid påverkar mänskligheten och samhället mest positivt. Vi delar in det i två delar.
 • Vad kan människan genom sitt eget beteende påverka för att undvika att bli sjuk, dvs vilka aktiva beslut kan jag ta själv samt vilket underlag/ kunskap behöver jag för att ta dom besluten. Ex: Det är inte bra att röka. Jag kan dö i lungcancer. Effekten av besluten blir högre ju tidigare i livet jag gör mitt aktiva val, dvs det bästa är att aldrig börja röka. Kost och motion etc.
 • Förebyggande behandling för att undvika eller minska risken att få vissa sjukdomar. Vaccin etc.
 1. Upptäcka
 • Många allvarliga sjukdomar kommer smygande. Gemensamt för dom flesta är att ju tidigare sjukdomen upptäcks desto större möjlighet finns det att behandla den. Att finna nya och enkla metoder för att upptäcka sjukdomar så nära sjukdomen inträffar som möjligt är avgörande för ett friskare liv.
 • Att upptäcka en sjukdom innan den egentligen visat något symptom kräver insikt och mod hos den enskilde dvs att man gör ett aktivt val och går och testar sig. Ju enklare metoder desto enklare beslut.
 • Allting handlar om att korta tiden från det att sjukdomen uppträder till att den upptäcks.
 1. Behandla
 • När sjukdomen är ett faktum måste den absoluta målsättningen vara att alla sjukdomar skall gå att bota alternativt förlänga och förenkla livet hos den sjuke. Att ha möjlighet att bli botad alt leva ett drägligt liv med sin sjukdom handlar om hopp.
 • All utveckling och forskning som skapar nya möjligheter att bota sjukdomar och förlänga livet hos människor är en framgång. Ny teknik och forskning ökar hastigheten och hoppet om att kunna bota idag obotliga sjukdomar.
 • Forskning och aktiviteter som har möjlighet att göra skillnad för nu sjuka människor att leva ett längre liv skall prioriteras.
 1. Inspirera
 • Insamlingsstiftelsen skall även samla in och bidra till projekt kopplat till social innovation och samhällsnytta. Även dessa projekt syftar i dess förlängning till ett friskare liv. Störst effekt får vi när vi påverkar människor så brett och så tidigt som möjligt i livet.

Styrelsen

Göran Grosskopf
Ordförande

Mats Paulsson
Vice Ordförande

Eva Swartz Grimaldi
Ledamot

Dokument

Årsredovisning 2017

VÅRA MÖJLIGGÖRARE

Forget Foundations möjliggörare:

Mats Paulssons Stiftelse
Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Kontakta oss

Skicka ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan. Ha en bra dag.

Not readable? Change text. captcha txt