Insamlingsprojekt

FORGET DIABETES är ett insamlingsprojekt som genomförs till förmån för forskning och utveckling av ett läkemedel som kan förhindra att förstadium till diabetes utvecklas till typ 2-diabetes.

Forskningenbedrivs vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet under ledning av Albert Salehi, forskare och docent i farmakologi och Claes Wollheim, MD, Professor emeritus och Mentor vid Lunds Universitets Diabetes Center.

Inledningsvis kommer nydiagnosticerade typ 2-diabetspatienter att behandlas, tidigt i sjukdomsförloppet, för att bromsa utvecklingen av typ 2-diabetes.

Slutmålet är att behandla personer med förstadium till typ 2-diabetes för att förhindra att sjukdomsuppkomst.

Människor med hög risk att utveckla typ 2-diabetes på grund av familjehistorik och livsstilsfaktorer ska därigenom kunna undvika sjukdomen.

Med läkemedlet ska cellernas insulinproducerande funktion kunna behållas och utbrott av diabetes typ 2 undvikas. Det finns idag inget läkemedel på marknaden som kan åstadkomma denna effekt. Det finns läkemedel som kan lindra symtomen, men inte bota sjukdomen.

De medel som samlas in via insamlingen Forget Diabetes går till forskningsprojektets kliniska Fas I studie. En klinisk studie är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod och delas upp i olika faser (I-IV).

Stöd insamlingen Forget Diabetes

Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. Typ 2-diabetes utvecklas när kroppen fortfarande har förmåga att producera insulin men inte i tillräckliga mängder för att täcka kroppens behov då cellernas känslighet för insulinet är nedsatt.

Det är svårt att veta den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår, men risken att utveckla sjukdomen beror både på arv och miljö. Tvärtemot vad många tror är typ 2-diabetes mer ärftlig än typ 1.

Idag har ca fyra procent av befolkningen sjukdomen och antalet kommer sannolikt att öka de närmaste åren. En miljon människor i Sverige, mer än 15 procent av befolkningen bär på arvsanlag för att utveckla typ 2-diabetes.

Många människor tror att diabetes är en relativt ofarlig sjukdom och inser inte att om sjukdomen inte tas omhand ordentligt kan den leda till förödande komplikationer och för tidig död.

Personer med diabetes riskerar att drabbas av allvarliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, amputation, skador på njurar, ögon och nerver.

I Sverige dör fem personer varje dag som en direkt följd av diabetes.

En folksjukdom vi inte kan blunda för

Diabetes är en av de vanligaste icke smittsamma sjukdomarna och har en så snabb utveckling att den kan liknas vid en epidemi.

Att förhindra utveckling av typ 2-diabetes är därför av stor betydelse för folkhälsan, men är svårt att uppnå enbart via livsstilsförändringar med viktminskning och fysisk aktivitet. 

Idag har vi riklig tillgång till mat och vi rör oss inte lika mycket som vi gjorde tidigare. Under sådana förhållanden bidrar arvsanlagen till att man får diabetes på samma sätt som de också kan medverka till övervikt, men sjukdomens debut behöver inte ha något med livsstil eller vikt att göra.

Den som har anlag för att få typ 2-diabetes kan hålla sjukdomen borta så länge insulinbehovet inte är större än förmågan att producera insulin. Om behovet ökar, till exempel för att man ökar i vikt, stressar eller blir sjuk, riskerar gränsen att passeras och sjukdomen bryter ut.

Diabetes kräver stora resurser, diabetesvården uppskattas kosta 9 miljarder kronor årligen.

Källor:
Diabetes i media, Diabetesförbundet
Albert Salehi, Claes Wollheim, Annie Chandy, Inst. för Kliniska vetenskap, Malmö, Medicinska fakulteten Lunds universitet

Kontakta oss

Skicka ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan. Ha en bra dag.

Not readable? Change text. captcha txt