DiabetesNinja 2.0

 In Uncategorized

Nu släpps DiabetesNinja 2.0, diabetesappen för barn, deras anhöriga, förskola och skola vars syfte är att underlätta vård och kontroll av typ 1-diabetes. Forget Foundation var med och möjliggjorde första utvecklingen av appen via donation.

I Sverige finns uppskattningsvis 50.000 personer med denna typ av diabetes, varav 7.000 är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes uppgår till 900 per år och har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag.

Via appen DiabetesNinja kan du hålla koll på ditt blodsocker och få en tydlig översikt av din blodsockerregistrering. Du kan enkelt söka fram olika livsmedel eller maträtter för att beräkna intaget av kolhydrater. Specifika händelser kan antecknas och sparas sedan i en logg. Du kan även dela din information med dina kontaktpersoner så de blir uppdaterade på vad som händer under dagen. Vid varje registrering skickas en push-notifiering till de personer som du valt att dela din information med.

Genom ett examensarbete på Malmö Universitet har det nu tagits fram ett nytt användarinterface som anpassats för att barnen själva lättare ska kunna använda appen. Nya funktioner så som streckkodsavläsning av matvaror och en kunskapsbaserad tävling, där barn och anhöriga kan lära sig mer om sjukdomen och själva bli DiabetesNinjor, kommer att förenkla vardagen och öka kunskapen hos alla berörda. Strukturen i appen har förenklats utifrån både användbarhet och arkitektur, vilket i sin tur även underlättar för framtida uppdateringar.

Appen laddas ner via App Store eller Google Play. Du hittar instruktioner och användarvillkor på diabetesninja.se

Insamlingsstiftelsen Forget Foundation möjliggjorde första utvecklingen av denna diabetesapp genom en donation till föreningen Farföräldrar med vänner mot barndiabetes. Första lanseringen skedde i mars 2018. Under 2019 har föreningen även fått bidrag från andra stiftelser i Skåne för att ytterligare utveckla och förenkla appen.

Recent Posts

Leave a Comment

Kontakta oss

Skicka ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan. Ha en bra dag.

Not readable? Change text. captcha txt